مشخصات کالا : کود پودری آهن یونیک


کود پودری آهن یونیک
 امتیاز : 3
Fe [6.0% W/W] Iron Chelate EDDHA


محصولات مشابه

کود مخصوص زعفران
کود مخصوص زعفران
 مشاهده جزئیات

کودهای مایع ویتامین سبز
کودهای مایع ویتامین سبز
 مشاهده جزئیات

NPK 14-0-40 TE+
NPK 14-0-40 TE+
 مشاهده جزئیات