مشخصات کالا : آموزش کار با گیت و گیت هاب


آموزش کار با گیت و گیت هاب
 امتیاز : 5
1. معرفی 2. ملزومات Git 3. اولین گام ها و مبانی GitHub 4- دستورات و عملکردها GitHub

35,000 تومان

محصولات مشابه

آموزش مقدماتی Git & GitHub
آموزش مقدماتی Git & GitHub
 مشاهده جزئیات

فیلم آموزشی Udemy - REST APIs
فیلم آموزشی Udemy - REST APIs
 مشاهده جزئیات

فیلم آموزشی ASP.Net Core 3.0
فیلم آموزشی ASP.Net Core 3.0
 مشاهده جزئیات