مشخصات کالا : کود پودری 36-12-12


کود پودری 36-12-12
 امتیاز : 0
N 12 P 12 K 36 (10 kg)


محصولات مشابه

کود مخصوص زعفران
کود مخصوص زعفران
 مشاهده جزئیات

کودهای مایع ویتامین سبز
کودهای مایع ویتامین سبز
 مشاهده جزئیات

NPK 14-0-40 TE+
NPK 14-0-40 TE+
 مشاهده جزئیات