مشخصات کالا : کاکتوس پیرمرد


کاکتوس پیرمرد
 امتیاز : 2
اورئوسرئوس سلسیانوس / کاکتوس پیرمرد یکی از زیباترین نوع کاکتوس ها که می توانید آن را برای خود داشته باشید و به دوستان خود نیز هدیه بدهید


محصولات مشابه

مامیلاریا هانیانا
مامیلاریا هانیانا
 مشاهده جزئیات

مامیلاریا پرولیفرا
مامیلاریا پرولیفرا
 مشاهده جزئیات

کاکتوس افوربیا ابلق
کاکتوس افوربیا ابلق
 مشاهده جزئیات

کاکتوس پیوندی
کاکتوس پیوندی
 مشاهده جزئیات