مشخصات کالا : NPK 14-0-40 TE+


NPK 14-0-40 TE+
 امتیاز : 3
NPK 14-0-40 TE+ 10Kg


محصولات مشابه

کود مخصوص زعفران
کود مخصوص زعفران
 مشاهده جزئیات

کودهای مایع ویتامین سبز
کودهای مایع ویتامین سبز
 مشاهده جزئیات

کود پودری 20-20-20
کود پودری 20-20-20
 مشاهده جزئیات