مشخصات کالا : مامیلاریا پرولیفرا


مامیلاریا پرولیفرا
 امتیاز : 3.5
دارای گل هایی کوچک و قیفی شکل به رنگ کرم و یا زرد متمایل به صورتی می باشد که در اواسط بهار ظاهر می شوند. میوه چماقی شکل ، به رنگ قرمز و به طول 2 سانتی متر می باشد.


محصولات مشابه

مامیلاریا هانیانا
مامیلاریا هانیانا
 مشاهده جزئیات

کاکتوس افوربیا ابلق
کاکتوس افوربیا ابلق
 مشاهده جزئیات

کاکتوس پیوندی
کاکتوس پیوندی
 مشاهده جزئیات

کاکتوس فرو لاتیسپینوس
کاکتوس فرو لاتیسپینوس
 مشاهده جزئیات