مشخصات کالا : کاکتوس فرو لاتیسپینوس


کاکتوس فرو لاتیسپینوس
 امتیاز : 4
فرو لاتیسپینوس تیغ قرمز کاکتوس با تیغ سفید و تیغ قرمز


محصولات مشابه

مامیلاریا هانیانا
مامیلاریا هانیانا
 مشاهده جزئیات

مامیلاریا پرولیفرا
مامیلاریا پرولیفرا
 مشاهده جزئیات

کاکتوس افوربیا ابلق
کاکتوس افوربیا ابلق
 مشاهده جزئیات

کاکتوس پیوندی
کاکتوس پیوندی
 مشاهده جزئیات