مشخصات کالا : کاکتوس افوربیا ابلق


کاکتوس افوربیا ابلق
 امتیاز : 4
کاکتوس افوربیا ابلق زیبا

35,000 تومان

محصولات مشابه

مامیلاریا هانیانا
مامیلاریا هانیانا
 مشاهده جزئیات

مامیلاریا پرولیفرا
مامیلاریا پرولیفرا
 مشاهده جزئیات

کاکتوس پیوندی
کاکتوس پیوندی
 مشاهده جزئیات

کاکتوس فرو لاتیسپینوس
کاکتوس فرو لاتیسپینوس
 مشاهده جزئیات