مشخصات کالا : سانسوریا


سانسوریا
 امتیاز : 5
یک عدد گلدان زیبای سانسوریا


محصولات مشابه

مامیلاریا هانیانا
مامیلاریا هانیانا
 مشاهده جزئیات

مامیلاریا پرولیفرا
مامیلاریا پرولیفرا
 مشاهده جزئیات

کاکتوس افوربیا ابلق
کاکتوس افوربیا ابلق
 مشاهده جزئیات

کاکتوس پیوندی
کاکتوس پیوندی
 مشاهده جزئیات