کاکتوس افوربیا

کاکتوس پیوندی افوربیا

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کود پودری آهن ویتامین سبز

Fe [6.0% W/W] Iron Chelate EDDHA

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کاکتوس پیرمرد

اورئوسرئوس سلسیانوس / کاکتوس پیرمرد یکی از زیباترین نوع کاکتوس ها که می توانید آن را برای خود داشته باشید و به دوستان خود نیز هدیه بدهید

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
هاورتیا گورخری

آلوئه گورخری از گیاهان گلدار چندساله در خانواده سریشیان (Xanthorrhoeaceae) و تیره فرعیAsphodeloideae بومی کشور آفریقای جنوبی است. آنها گیاهان کوچکی هستند و به طور معمول حدود 20 سانتی متر ارتفاع دارند و به صورت انفرادی و یا انبوه در آفریقای جنوبی دیده میشوند.

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
سانسوریا

یک عدد گلدان زیبای سانسوریا

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کراسولا خرفه ای

کراسولا خرفه ای در انواع سایز های متفاوت

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
NPK 14-0-40 TE+

NPK 14-0-40 TE+ 10Kg

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات
کود پودری 36-12-12

N 12 P 12 K 36 (10 kg)

فاقد موجودی
اعلام موجودی 
  جزئیات