شرایط خدمات


شرایط همکاری با فروشندگان

شرایط همکاری با فروشندگانی که علاقه مند هستند کالاهای خود را از طریق فروشگاه اکوکارت برای فروش در اختیار مشتریان قرار دهنده شامل موارد زیر می باشد :

کلیه فروشندگان

شرایط عمومی که شامل تمامی فروشندگان می شود عبارتند از :
 • پذیرش و احترام به قوانین حاکم در تجارت کشور ایران
 • ارائه محصول و خدمات مطابق با قوانین کشور
 • پذیرش برگشت کالای معیوب ارائه شده از طرف مشتریان
 • رعایت کامل حقوق مشتریان
 • بررسی و پاسخ به شکایت مشتریان

فروشندگان داخلی

حقیقی
ارائه مدارک احراز هویت که شامل :
 • تصویر کارت ملی
 • مدارک مربوط به محل سکونت
 • ارائه معرف
 • اطلاعات تماس (شماره همراه ، ثابت و ایمیل آدرس)
حقوقی
ارائه مدارک احراز هویت که شامل :
 • تصویر کارت ملی مالک فروشگاه
 • تصویر جواز کسب
 • ارائه کد اقتصادی
 • ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر در صورت داشتن گواهی فوق
 • ارائه مدارک مربوط به محل کسب
 • ارائه اطلاعات تماس

فروشندگان خارجی

در حال حاضر امکان ارائه برای فروشندگان خارجی وجود ندارد ولی در برنامه توسعه پیش بینی های لازم جهت مشارکت فروشندگان خارجی نیز دیده شده است.